Публикации

Archives for: "Студија за јавна политика"
Апр/2021

Kush menaxhon atje?

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2021

Кој тоа таму управува?

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2021

Studim për politika publike për menaxhim me kriza

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2021

Студија за јавни политики за управување со кризи

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Апр/2020

Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на ДКСК

Антикорупција / Добро владеење / Студија за јавна политика

Апр/2020

Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Апр/2020

Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2019

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Јул/2016

Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Јул/2015

Судир на интереси во јавната администрација

Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика