Публикации

Archives for: "Студија за јавна политика"
Мар/2019

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Јул/2016

Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Јул/2015

Судир на интереси во јавната администрација

Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Дек/2014

Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија – Студија за јавна политика

Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Сеп/2014

Буџет базиран на перформанси – За подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2014

Локални јазични политики за немнозинските заедници

Eтнички прашања / Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Фев/2014

Препораки – Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

Анализи / ЕУ интеграција / Област / Публикација / Регион / Студија за јавна политика

Мар/2013

Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Сеп/2012

Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка

Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Мар/2010

Поддршката на граѓаните на процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија

Анализи / ЕУ интеграција / Област / Публикација / Студија за јавна политика