Публикации

Archives for: "Студија за јавна политика"
Окт/2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Кавадарци 2021 – 2025

Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Окт/2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Велес 2021 – 2025

Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Окт/2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Окт/2021

Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Карбинци 2021 – 2025

Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Апр/2021

Kush menaxhon atje?

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2021

Кој тоа таму управува?

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2021

Studim për politika publike për menaxhim me kriza

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2021

Студија за јавни политики за управување со кризи

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Апр/2020

Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на ДКСК

Антикорупција / Добро владеење / Студија за јавна политика

Апр/2020

Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика