Публикации

Archives for: "Студија за јавна политика"
Апр/2020

Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на ДКСК

Антикорупција / Добро владеење / Студија за јавна политика

Апр/2020

Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Апр/2020

Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2019

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Јул/2016

Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Јул/2015

Судир на интереси во јавната администрација

Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Дек/2014

Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија – Студија за јавна политика

Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Сеп/2014

Буџет базиран на перформанси – За подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

Апр/2014

Локални јазични политики за немнозинските заедници

Eтнички прашања / Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

Фев/2014

Препораки – Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

Анализи / ЕУ интеграција / Област / Публикација / Регион / Студија за јавна политика