Публикации

  Archives for: "Спор за името"
  Мај/2018

  Анкета: Спорот за името 2018 – ставови на јавноста во Македонија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мар/2018

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија 2014 – 2017

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мар/2018

  Инфографик: Јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2017)

  ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Спор за името

  Фев/2018

  Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Јавно мислење / Спор за името

  Фев/2017

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Спор за името

  Јан/2014

  Спорот за името 2013

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името

  Дек/2013

  Спорот со името 2013

  Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името

  Дек/2013

  Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Надворешни работи / Област / Публикација / Регион / Спор за името

  Окт/2011

  Спорот за името Македонија – ставови на јавноста

  Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името