Публикации

Archives for: "Соопштение"
Апр/2021

Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

Јан/2021

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

Апр/2020

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

Апр/2020

Стратешко управување на јавните претпријатија, слаба алка во јавните претпријатија

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Фев/2020

Јавните претпријатија трошат наши пари и затоа е важно да ги управуваат најдобрите

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение