Публикации

  Archives for: "Публикација"
  Мај/2020

  Истражување на тема: Проблемите во финансирањето на политичките партии

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори

  Мај/2020

  Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мај/2020

  Политичка мисла број 59

  ЕУ интеграција / Меѓународна политика / Надворешни работи / Научно списание / Политичка мисла

  Мај/2020

  Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување