Публикации

  Archives for: "Публикација"
  Апр/2020

  Што може системот на јавни услуги да научи од пандемијата?

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Апр/2020

  Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Цивилно општество: Историјат и современи сфаќања

  Граѓанско општество / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи

  Апр/2020

  Теории за Европски интеграции

  ЕУ / ЕУ интеграција / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи

  Апр/2020

  Analizë e procedurave të brendshme dhe e zbrazëtirave procedurale te ndërmarrjet publike dhe analizë e thelluar sektoriale i gjashtë ndërmarrjeve komunale

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење

  Апр/2020

  Твитај глобално, поврзи се (само) локално? Националните Твитер „меури“ наспроти европските интереси на Западен Балкан

  Mеѓународни односи / Бриф за јавна политика / ЕУ / Медиуми и комуникации / Меѓународна политика / НАТО

  Апр/2020

  Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент