Публикации

Archives for: "Прирачник"
Јун/2013

Прирачник за локалните избори 2013

Анализи / Добро владеење / Избори / Област / Прирачник / Публикација

Ное/2010

Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

Анализи / Медиуми и комуникации / Област / Образование / Прирачник / Публикација

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.8 Демократија или еврократија – дај ми ја, на ти ја –

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.7 Светот и демо(н)кратијата

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.6 Демо-фитнес: Како се развива демократијата

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.4 Патиштата и крстопатите на демократијата

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Политички систем / Прирачник / Публикација / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.3 Зошто демократија? А зошто да не?

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Политички систем / Прирачник / Публикација / Транспарентност / Човекови права

Мар/2006

Тетратки за демократија: Бр.2 Граѓанин за граѓанин, држава за пари

Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Јавна администрација / Политички систем / Прирачник / Публикација / Човекови права