Публикации

Archives for: "Прирачник"
Јун/2020

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник

Јун/2020

Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник

Мар/2017

Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

Јан/2017

Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

Анализи / Избори / Прирачник / Публикација

Сеп/2014

Индекс за квалитет на дебата

Анализи / Добро владеење / Област / Парламент / Прирачник / Публикација

Мар/2014

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија

Анализи / Избори / Област / Прирачник / Публикација