Публикации

Archives for: "Прирачник"
Мар/2017

Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

Јан/2017

Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

Анализи / Избори / Прирачник / Публикација

Сеп/2014

Индекс за квалитет на дебата

Анализи / Добро владеење / Област / Парламент / Прирачник / Публикација

Мар/2014

Прирачник за претседателски избори во Република Македонија

Анализи / Избори / Област / Прирачник / Публикација

Мар/2014

Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година

Анализи / Избори / Област / Прирачник / Публикација

Мар/2014

Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво

Анализи / Антикорупција / Јавна администрација / Локална самоуправа / Област / Прирачник / Публикација