Публикации

Archives for: "Прирачник"
Авг/2020

Прирачник за работа на час – Борба против корупција

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Doracak për punë në orë – Luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Прирачник за наставници – Борба против корупција

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Doracak për arsimtarë – Luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Јун/2020

Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник

Јун/2020

Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

Јавна администрација / Парламент / Прирачник