Публикации

  Archives for: "Политичка мисла"
  Дек/2018

  Политичка мисла број 56

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2018

  Политичка мисла број 55

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2017

  Политичка мисла број 54

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2017

  Политичка мисла број 53

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2016

  Број 52: Политички елити, граѓанство и општествени промени

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2015

  Број 51: Религија и религиски фундаментализам во 21. век

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Мар/2015

  Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

  Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2014

  Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

  Јавна администрација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2014

  Број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост

  Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања