Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Јул/2021

  Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

  Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2021

  Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Мај/2021

  Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Апр/2021

  Informimi i qytetarёve pёr punёn e Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Апр/2021

  Vështrim i Kuvendit: Rezultatet nga studimi në terren mbi perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt – 10 mars 2021)

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент