Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Сеп/2020

  Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Бугарија

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare mbi Agjencinë për luftën kundër korrupsionit në Bosnje dhe Hercegovinë – shtrirja dhe përvojat

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Албанија: Решение или дел од проблемот?

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare mbi antikorrupsionin në Bullgari

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Raporti i Kuvendit popullor të Republikës së Serbisë me Agjencinë për luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Parlamenti malazez dhe Agjencia për parandalimin e korrupsionit: Si të shpëtohet një anije që fundoset

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare e antikorrupsionit në Shqipëri: Një zgjidhje ose pjesë e problemit?

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент