Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Апр/2021

  Vështrim i Kuvendit: Rezultatet nga studimi në terren mbi perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt – 10 mars 2021)

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Мар/2021

  Lufta kundër korrupsionit në kohë pandemie: përpjekje të zvogëluara dhe ngecje

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мар/2021

  Борбата против корупција за време на пандемијата: намалени напори и стагнација

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2021

  Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Јан/2021

  Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e Republikёs sё Maqedonisё se Veriut?

  Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Sa kushton dhe sa duhet të kushtojë lufta kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Колку чини и колку треба да чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент