Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Окт/2019

  Udhërrëfyes drejt përmirësimit të perceptimeve për përhapje të korrupsionit: implementimi i rregullave nga lartë-poshtë

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Сеп/2019

  Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Парламент

  Авг/2019

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

  Извештај од набљудување / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kyçja aktive e deputetëve në miratimin e strategjisë nacionale për pengim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент