Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Сеп/2018

  Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

  Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Парламент / Политички систем

  Мар/2018

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Мар/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

  Мар/2018

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

  Фев/2018

  Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од набљудување / Парламент

  Дек/2017

  Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Дек/2017

  Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност