Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Мај/2020

  Собрание во време на COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мај/2020

  Kuvendi në kohën e COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мар/2020

  VNR Raport – Ligji për Lobim

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Мар/2020

  ПВР – Закон за лобирање

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Фев/2020

  Roli i Kuvendit në qasjen e re për negociata ndaj BE

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент