Публикации

  Archives for: "Парламент"
  Јун/2020

  Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Јун/2020

  Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Јун/2020

  Pasqyrë krahasuese e rolit të parlamenteve në mbikëqyrjen anti-korrupsion në rajon

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент