Публикации

  Archives for: "Образование"
  Авг/2020

  Прирачник за работа на час – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për punë në orë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Прирачник за наставници – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për arsimtarë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Фев/2015

  Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Образование / Парламент / Публикација

  Ное/2013

  Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Eтнички прашања / Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Образование / Публикација

  Апр/2011

  Број 33: Предизвиците на образовната политика

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 3: “Образование”

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Ное/2010

  Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

  Анализи / Медиуми и комуникации / Област / Образование / Прирачник / Публикација