Публикации

  Archives for: "Образование"
  Фев/2015

  Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Образование / Парламент / Публикација

  Ное/2013

  Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Eтнички прашања / Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Образование / Публикација

  Апр/2011

  Број 33: Предизвиците на образовната политика

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 3: “Образование”

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Ное/2010

  Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

  Анализи / Медиуми и комуникации / Област / Образование / Прирачник / Публикација

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.9 Демократски мултикулти коктел: Вредности и идентитети

  Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.8 Демократија или еврократија – дај ми ја, на ти ја –

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.7 Светот и демо(н)кратијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права