Публикации

  Archives for: "Образование"
  Дек/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стефан Николиќ

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Ное/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Кике Цветче

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Ное/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Фатони

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Окт/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Александар Динев

  Антикорупција / Видео / Образование

  Окт/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Елита

  Антикорупција / Видео / Образование

  Сеп/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стеффонатор

  Антикорупција / Видео / Образование

  Авг/2020

  Прирачник за работа на час – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për punë në orë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Прирачник за наставници – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për arsimtarë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација