Публикации

  Archives for: "Област"
  Јун/2020

  Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јун/2020

  Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

  Бриф за јавна политика / НАТО / Парламент

  Јун/2020

  База на публикации со препораки за борба против корупција

  Антикорупција / Граѓанско општество

  Јун/2020

  Улогата на Собранието во европските интеграции: Антикорупција

  Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент