Публикации

  Archives for: "Област"
  Мај/2021

  Mësimi për luftën kundër korrupsionit funksionon, ngel vetëm arsimi

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Мај/2021

  Arsimi si faktor i luftës së qëndrueshme kundër korrupsionit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Учењето за борба против корупција функционира, останува уште образованието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Образование како фактор на одржлива борба против корупција

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Кој тоа таму управува?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Informimi i qytetarёve pёr punёn e Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Апр/2021

  Vështrim i Kuvendit: Rezultatet nga studimi në terren mbi perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt – 10 mars 2021)

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика