Публикации

  Archives for: "Област"
  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Кавадарци 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Велес 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Карбинци 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Локални избори 2021 и борбата против корупцијата на локално ниво

  Антикорупција / Добро владеење / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Zgjedhjet lokale 2021 dhe lufta kundër korrupsionit në nivel lokal

  Антикорупција / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2021

  Video: Sa kushton lufta kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Сеп/2021

  Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација