Публикации

  Archives for: "Област"
  Фев/2021

  Политичка луда железница: интересна година за Северна Македонија на патот кон ЕУ

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2021

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2020)

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Јан/2021

  Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Јан/2021

  Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e Republikёs sё Maqedonisё se Veriut?

  Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2021

  Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Дек/2020

  Sa kushton dhe sa duhet të kushtojë lufta kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Колку чини и колку треба да чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Cilёsia e debatit nё Kuvend: Debat mbikёqyrës pёr rastin e bankёs Eurostandard

  Бриф за јавна политика / Парламент