Публикации

  Archives for: "Наука и истражување"
  Дек/2014

  Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

  Јавна администрација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2014

  Број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост

  Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања

  Јул/2014

  Број 46: Модели на безбедна и стабилна интеграција – сто години по Првата светска војна

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Мар/2014

  Број 45: Лидерството и институциите

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2013

  Број 44: Етнички конфликт: нови перспективи на старата реалност

  Eтнички прашања / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2013

  Број 43: Надворешна политика и аспекти на меѓународната дипломатија

  Меѓународна политика / Надворешни работи / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2013

  Број 42: Економски политики и стратегии во време на криза

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2013

  Политичката култура во Македонија – извештај за националното теренско истражување

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Наука и истражување / Област / Публикација

  Апр/2013

  Број 41: Избори и политички партии

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2012

  Број 40: 10 години од Политичка мисла

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација