Публикации

  Archives for: "Наука и истражување"
  Дек/2019

  Политичка мисла број 57

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2018

  Политичка мисла број 56

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2018

  Политичка мисла број 55

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2017

  Политичка мисла број 54

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2017

  Политичка мисла број 53

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2016

  Број 52: Политички елити, граѓанство и општествени промени

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2015

  Број 51: Религија и религиски фундаментализам во 21. век

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Јул/2015

  Политички дијалог

  Анализи / Добро владеење / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација

  Мар/2015

  Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

  Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2015

  „Живот за утре: општествени трансформации во Југоисточна Европа“

  Анализи / Идентитет / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација / Регион / Социјални прашања