Публикации

Archives for: "Извештај од набљудување"
Авг/2019

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Извештај од набљудување / Парламент / Публикација

Апр/2019

Aнализа на собраниската дебата за Законот за употреба на јазиците

Анализи / Извештај од набљудување / Парламент

Мај/2018

Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Rekomandimi është siguruar, çka në të ardhme? aMonitorimi i zbatimit të tre muajve të fundit nga Plani 3-6-9

Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување

Мар/2018

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Извештај од набљудување / Парламент