Публикации

Archives for: "Извештај од набљудување"
Апр/2019

Aнализа на собраниската дебата за Законот за употреба на јазиците

Анализи / Извештај од набљудување / Парламент

Мај/2018

Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Rekomandimi është siguruar, çka në të ardhme? aMonitorimi i zbatimit të tre muajve të fundit nga Plani 3-6-9

Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување

Мар/2018

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

Извештај од набљудување / Парламент

Мар/2018

Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

Мар/2018

Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

Фев/2018

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

Добро владеење / Извештај од набљудување / Парламент