Публикации

Archives for: "Извештај од набљудување"
Мај/2020

Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

Фев/2020

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

Извештај од набљудување / Парламент

Јан/2020

Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

Јан/2020

Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

Авг/2019

Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

Извештај од набљудување / Парламент / Публикација