Публикации

Archives for: "Мемо за јавна политика"
Апр/2020

Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Апр/2020

Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Фев/2020

Roli i Kuvendit në qasjen e re për negociata ndaj BE

Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Фев/2020

Улогата на Собранието во новиот пристап за преговарање кон ЕУ

Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2020

Programet partiake dhe lufta kundër korrupsionit: vizion apo pamflet parazgjedhor?

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2020

Партиските програми и борбата против корупцијата: визија или предизборен памфлет?

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2020

(Anti)korrupsioni në vitin 2019 dhe çfarë me të në vitin 2020?

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2020

(Анти)корупцијата во 2019 и што со неа во 2020 година?

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Дек/2019

Çfarë thanë ndërmarrjet publike për ndërmarrjet publike?

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

Дек/2019

Што кажаа јавните претпријатија за јавните претпријатија?

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност