Публикации

Archives for: "Мемо за јавна политика"
Јун/2020

Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Мај/2020

Собрание во време на COVID-19

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Мај/2020

Kuvendi në kohën e COVID-19

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Апр/2020

Çfarë mund të mësojë sistemi për shërbime publike nga pandemia?

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

Апр/2020

Што може системот на јавни услуги да научи од пандемијата?

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

Апр/2020

Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Апр/2020

Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Фев/2020

Roli i Kuvendit në qasjen e re për negociata ndaj BE

Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Фев/2020

Улогата на Собранието во новиот пристап за преговарање кон ЕУ

Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2020

Programet partiake dhe lufta kundër korrupsionit: vizion apo pamflet parazgjedhor?

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент