Публикации

Archives for: "Мемо за јавна политика"
Окт/2019

Udhërrëfyes drejt përmirësimit të perceptimeve për përhapje të korrupsionit: implementimi i rregullave nga lartë-poshtë

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Сеп/2019

Реформа на изборот на управувачки структури во јавните и државни претпријатија

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

Сеп/2019

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

Сеп/2019

Pozicionimi institucional në luftën kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

Сеп/2019

Институционално позиционирање во борбата против корупцијата

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

Јул/2019

Kyçja aktive e deputetëve në miratimin e strategjisë nacionale për pengim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave

Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

Јул/2019

Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Јул/2019

Собранието во борбата против корупцијата

Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација