Публикации

  Archives for: "Медиуми и комуникации"
  Мар/2015

  Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

  Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2015

  Шести извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Четврт извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Петти извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Дек/2014

  Трет извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Ное/2014

  Втор извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Окт/2014

  Прв извештај од мониторинг на медиумското известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Јун/2012

  Број 38: Медиуми и Слобода на Изразување

  Добро владеење / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 26: Политика и медиуми

  Избори / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Публикација / Човекови права

  Ное/2010

  Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

  Анализи / Медиуми и комуникации / Област / Образование / Прирачник / Публикација