Публикации

  Archives for: "Медиуми и комуникации"
  Апр/2020

  Твитај глобално, поврзи се (само) локално? Националните Твитер „меури“ наспроти европските интереси на Западен Балкан

  Mеѓународни односи / Бриф за јавна политика / ЕУ / Медиуми и комуникации / Меѓународна политика / НАТО

  Мар/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

  Мар/2018

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

  Мар/2017

  Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Мар/2017

  Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Ное/2016

  Собранието под лупа: Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (7 април – 31 јули 2016)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Деветти извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Апр/2015

  Осми извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Мар/2015

  Седми извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација