Публикации

  Archives for: "Локална самоуправа"
  Окт/2021

  Локални избори 2021 и борбата против корупцијата на локално ниво

  Антикорупција / Добро владеење / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Zgjedhjet lokale 2021 dhe lufta kundër korrupsionit në nivel lokal

  Антикорупција / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Авг/2021

  Видео: Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Авг/2021

  Video: Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Студија за јавни политики за управување со кризи

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Мар/2021

  Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Апр/2020

  Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика