Публикации

Archives for: "Колумна или писмо до уредникот"
Јул/2021

Човечкиот капитал во правосудството – како до додадена вредност?

Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот

Јул/2021

Vetёqeverisja gjyqёsore midis idealit normativ dhe praktikave informale

Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот