Публикации

Archives for: "Јавно мислење"
Ное/2020

Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

Фев/2020

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2019)

Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Јавно мислење

Дек/2019

Анкета: Гласачки ставови и перцепции за актуелни политички случувања

Mеѓународни односи / Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

Ное/2019

Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

Авг/2019

Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

Авг/2019

Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

Апр/2019

Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

Мар/2019

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавна администрација / Јавно мислење

Мар/2019

Анкета: Претседателски избори 2019

Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење