Публикации

  Archives for: "Јавна администрација"
  Јун/2020

  Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Јун/2020

  Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Мај/2020

  Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение