Публикации

  Archives for: "Јавна администрација"
  Сеп/2021

  Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Авг/2021

  Видео: Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Авг/2021

  Video: Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Апр/2021

  Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Кој тоа таму управува?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Видео: Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2021

  Студија за јавни политики за управување со кризи

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа