Публикации

  Archives for: "Избори"
  Мај/2020

  Истражување на тема: Проблемите во финансирањето на политичките партии

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори

  Апр/2020

  Анализа-методологија и инструменти на Државната комисија за спречување корупција во пресрет на изборите

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Избори