Публикации

  Archives for: "Идентитет"
  Фев/2017

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  ЕУ интеграција / Идентитет / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Публикација

  Фев/2015

  „Живот за утре: општествени трансформации во Југоисточна Европа“

  Анализи / Идентитет / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација / Регион / Социјални прашања

  Јун/2011

  Истражување за политичката култура во Македонија

  Идентитет / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Наука и истражување / Област / Публикација

  Фев/2011

  Број 16: “Идентитети и интеграции”

  Идентитет / Наука и истражување / Област / Публикација