Публикации

  Archives for: "Граѓанско општество"
  Фев/2016

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Јан/2016

  Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право – Синтетизирана препорака

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како се донесе буџетот за 2015? Поглед кон дебатата во Собранието

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Окт/2015

  Замислете дека сте слабо платен службеник – предизвиците на употреба на механизми за пријавување корупција

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Ное/2011

  Граѓанско мобилизирање на социјалните мрежи: анализа на социјалните медиуми и „Плоштад слобода”

  Анализи / Граѓанско општество / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација

  Фев/2011

  Број 30: Политичката мисла во цивилното општество

  Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.9 Демократски мултикулти коктел: Вредности и идентитети

  Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.8 Демократија или еврократија – дај ми ја, на ти ја –

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права