Публикации

  Archives for: "Граѓанско општество"
  Мар/2017

  Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

  Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

  Јан/2017

  „Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Област / Публикација

  Дек/2016

  Извештај за работата на Центрите за социјална работа во Република Македонија

  Граѓанско општество / Јавна администрација / Социјални прашања

  Сеп/2016

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Анализи / Граѓанско општество / Еднаквост / Извештај од набљудување / Социјални прашања

  Јул/2016

  Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Фев/2016

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Јан/2016

  Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право – Синтетизирана препорака

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како се донесе буџетот за 2015? Поглед кон дебатата во Собранието

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Окт/2015

  Замислете дека сте слабо платен службеник – предизвиците на употреба на механизми за пријавување корупција

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација