Публикации

  Archives for: "Граѓанско општество"
  Јун/2020

  База на публикации со препораки за борба против корупција

  Антикорупција / Граѓанско општество

  Апр/2020

  Цивилно општество: Историјат и современи сфаќања

  Граѓанско општество / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи

  Фев/2020

  Një qasje e re për zgjerimin: ide të mira që kanë nevojë për një kapiten

  Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

  Фев/2020

  Нов пристап за проширување: добри идеи кои имаат потреба од капетан

  Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

  Сеп/2018

  Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција

  Фев/2018

  Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

  Eтнички прашања / Граѓанско општество / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Јун/2017

  Блог: Притисокот само го зајакна граѓанското општество

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Добро владеење

  Апр/2017

  Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Апр/2017

  Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа