Публикации

  Archives for: "Граѓанско општество"
  Сеп/2018

  Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција

  Фев/2018

  Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

  Eтнички прашања / Граѓанско општество / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Јун/2017

  Блог: Притисокот само го зајакна граѓанското општество

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Добро владеење

  Апр/2017

  Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Апр/2017

  Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Мар/2017

  Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

  Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

  Јан/2017

  „Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Област / Публикација

  Дек/2016

  Извештај за работата на Центрите за социјална работа во Република Македонија

  Граѓанско општество / Јавна администрација / Социјални прашања

  Сеп/2016

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Анализи / Граѓанско општество / Еднаквост / Извештај од набљудување / Социјални прашања

  Јул/2016

  Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика