Публикации

  Archives for: "Добро владеење"
  Мај/2021

  Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Апр/2021

  Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Кој тоа таму управува?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Видео: Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2021

  Студија за јавни политики за управување со кризи

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Lufta kundër korrupsionit në kohë pandemie: përpjekje të zvogëluara dhe ngecje

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент