Публикации

  Archives for: "Добро владеење"
  Јан/2021

  Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Дек/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стефан Николиќ

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Дек/2020

  Video: Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Собранието во борбата против корупцијатa

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент

  Дек/2020

  Video: Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент

  Дек/2020

  Video: Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / НАТО / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / НАТО / Парламент

  Ное/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Кике Цветче

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование