Публикации

  Archives for: "Добро владеење"
  Јул/2021

  Човечкиот капитал во правосудството – како до додадена вредност?

  Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот

  Јул/2021

  Vetёqeverisja gjyqёsore midis idealit normativ dhe praktikave informale

  Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот

  Мај/2021

  PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

  Мај/2021

  Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Апр/2021

  Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Кој тоа таму управува?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика