Публикации

  Archives for: "Добро владеење"
  Мај/2020

  Истражување на тема: Проблемите во финансирањето на политичките партии

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори

  Мај/2020

  Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мај/2020

  Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Мај/2020

  Собрание во време на COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мај/2020

  Kuvendi në kohën e COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Анализа-методологија и инструменти на Државната комисија за спречување корупција во пресрет на изборите

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Избори

  Апр/2020

  Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација