Публикации

  Archives for: "Децентрализација"
  Мар/2017

  Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија

  Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Мар/2017

  Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

  Анализа на јавни политики / Анализи / Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Фев/2011

  Број 9: “Локална самоуправа”

  Децентрализација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Политички систем / Публикација