Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Дек/2020

Cilёsia e debatit nё Kuvend: Debat mbikёqyrës pёr rastin e bankёs Eurostandard

Бриф за јавна политика / Парламент

Сеп/2020

Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Бугарија

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент