Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Јул/2021

Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2021

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

Бриф за јавна политика / Парламент

Мај/2021

PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

Мај/2021

Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

Мај/2021

Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

Мај/2021

Mësimi për luftën kundër korrupsionit funksionon, ngel vetëm arsimi

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

Мај/2021

Arsimi si faktor i luftës së qëndrueshme kundër korrupsionit

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

Апр/2021

Учењето за борба против корупција функционира, останува уште образованието

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование