Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Окт/2021

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

Бриф за јавна политика / Парламент

Јул/2021

Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2021

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

Бриф за јавна политика / Парламент

Мај/2021

PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

Мај/2021

Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент