Публикации

Archives for: "Бриф за јавна политика"
Јун/2020

Pasqyrë krahasuese e rolit të parlamenteve në mbikëqyrjen anti-korrupsion në rajon

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2020

Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

Јун/2020

Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

Бриф за јавна политика / НАТО / Парламент