Публикации

Archives for: "Блогови и соопштенија"
Фев/2020

Një qasje e re për zgjerimin: ide të mira që kanë nevojë për një kapiten

Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

Фев/2020

Нов пристап за проширување: добри идеи кои имаат потреба од капетан

Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

Фев/2020

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Јан/2020

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Сеп/2019

Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Парламент

Мар/2019

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници

Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност