Публикации

Archives for: "Блогови и соопштенија"
Мај/2020

Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Апр/2020

Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Апр/2020

Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

Апр/2020

Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

Апр/2020

Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение