Публикации

  Archives for: "Безбедност"
  Јул/2018

  Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

  Безбедност / Бриф за јавна политика / Евроатланска интеграција / Регион

  Јул/2018

  Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

  Безбедност / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Регион

  Јул/2014

  Број 46: Модели на безбедна и стабилна интеграција – сто години по Првата светска војна

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Мар/2012

  Број 36: Стратегии за регионална енергетска безбедност

  Безбедност / Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 12: “Регионална безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Јан/2011

  Број 2: “Новата (не)безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација