Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Апр/2020

  Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Анализа-методологија и инструменти на Државната комисија за спречување корупција во пресрет на изборите

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Избори

  Апр/2020

  Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2020

  Стратешко управување на јавните претпријатија, слаба алка во јавните претпријатија

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на ДКСК

  Антикорупција / Добро владеење / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение