Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Јул/2019

  Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јул/2019

  Собранието во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Јул/2018

  Западниот Балкан и владеењето на правото: Како да се реши кваката-22

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / ЕУ интеграција / Регион

  Мар/2018

  Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Дек/2017

  Блог: Патрони и клиенти: лицето на политичката поддршка во Западен Балкан

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Добро владеење / Избори / Политички систем

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност

  Мај/2017

  Блог: Реформи на новата влада: што попрво во борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Ное/2016

  Изборите и демонтажата на заробената држава

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Избори / Област / Публикација

  Окт/2016

  Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

  Анализи / Антикорупција / Извештај од набљудување / Област / Публикација

  Јул/2015

  Судир на интереси во јавната администрација

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика