Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Јун/2020

  Pasqyrë krahasuese e rolit të parlamenteve në mbikëqyrjen anti-korrupsion në rajon

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јун/2020

  База на публикации со препораки за борба против корупција

  Антикорупција / Граѓанско општество

  Мај/2020

  Истражување на тема: Проблемите во финансирањето на политичките партии

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори

  Мај/2020

  Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мај/2020

  Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Мај/2020

  Собрание во време на COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мај/2020

  Kuvendi në kohën e COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент