Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Апр/2020

  Analizë e procedurave të brendshme dhe e zbrazëtirave procedurale te ndërmarrjet publike dhe analizë e thelluar sektoriale i gjashtë ndërmarrjeve komunale

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење

  Апр/2020

  Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Фев/2020

  Roli i Kuvendit në qasjen e re për negociata ndaj BE

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Фев/2020

  Улогата на Собранието во новиот пристап за преговарање кон ЕУ

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  Programet partiake dhe lufta kundër korrupsionit: vizion apo pamflet parazgjedhor?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  Партиските програми и борбата против корупцијата: визија или предизборен памфлет?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Јан/2020

  Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување