Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Јул/2018

  Западниот Балкан и владеењето на правото: Како да се реши кваката-22

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / ЕУ интеграција / Регион

  Мар/2018

  Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност

  Мај/2017

  Блог: Реформи на новата влада: што попрво во борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Ное/2016

  Изборите и демонтажата на заробената држава

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Избори / Област / Публикација

  Окт/2016

  Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

  Анализи / Антикорупција / Извештај од набљудување / Област / Публикација

  Јул/2015

  Судир на интереси во јавната администрација

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Мај/2015

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција / Јавно мислење / Локална самоуправа / Област / Публикација

  Дек/2014

  Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија – Студија за јавна политика

  Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Ное/2014

  Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа

  Анализи / Антикорупција / Бриф за јавна политика / Област / Публикација / Регион / Транспарентност