Публикации

  Archives for: "Антикорупција"
  Мај/2021

  PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

  Мај/2021

  Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Mësimi për luftën kundër korrupsionit funksionon, ngel vetëm arsimi

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Мај/2021

  Arsimi si faktor i luftës së qëndrueshme kundër korrupsionit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Учењето за борба против корупција функционира, останува уште образованието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2021

  Образование како фактор на одржлива борба против корупција

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност