Публикации

Archives for: "Анализи"
Апр/2021

Studim për politika publike për menaxhim me kriza

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2021

Студија за јавни политики за управување со кризи

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Мар/2021

Lufta kundër korrupsionit në kohë pandemie: përpjekje të zvogëluara dhe ngecje

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Мар/2021

Борбата против корупција за време на пандемијата: намалени напори и стагнација

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2021

Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

Извештај од набљудување / Парламент

Јан/2021

Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e Republikёs sё Maqedonisё se Veriut?

Мемо за јавна политика / Парламент

Јан/2021

Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување