Публикации

Archives for: "Анализи"
Ное/2018

Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Kriteret ligjore për emërimin e udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore dhe të pavarura

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Поставеност и предизвици на консултативниот процес при ПВР

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Vendosja dhe sfidat e konsultativ gjatë VNR

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2018

Предизвиците во годишното планирање на ПВР

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

Ное/2018

Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

Сеп/2018

Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Парламент / Политички систем

Сеп/2018

Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција

Јул/2018

Западниот Балкан и владеењето на правото: Како да се реши кваката-22

Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / ЕУ интеграција / Регион