Публикации

Archives for: "Анализи"
Апр/2020

Твитај глобално, поврзи се (само) локално? Националните Твитер „меури“ наспроти европските интереси на Западен Балкан

Mеѓународни односи / Бриф за јавна политика / ЕУ / Медиуми и комуникации / Меѓународна политика / НАТО

Апр/2020

Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Апр/2020

Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

Мар/2020

VNR Raport – Ligji për Lobim

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

ПВР – Закон за лобирање

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација