Публикации

Archives for: "Анализи"
Мар/2019

Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Анализа: Ревизија во јавниот сектор

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Мар/2019

Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

Ное/2018

Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност