Публикации

Archives for: "Анализи"
Сеп/2020

Cilёsia para pёrkatёsisё partiake: Caktimi I udhёheqёsve sipas zgjedhjes sё Qeverisё sё re patjetёr duhet tё bazohet mbi parimet e profesionalizmit, pёrvojёs dhe diturisё.

Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

Авг/2020

Прирачник за работа на час – Борба против корупција

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Doracak për punë në orë – Luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Прирачник за наставници – Борба против корупција

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

Авг/2020

Doracak për arsimtarë – Luftë kundër korrupsionit

Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација