Публикации

Archives for: "Анализа на јавни политики"
Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

PROPOZIM RAPORT PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2020

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Дек/2019

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Анализа на јавни политики / Јавна администрација

Ное/2019

VNR në hije raport për vlerësimin e ndikimit mbi ligjin për procedurën e përgjithshme administrative (2015)

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност