Публикации

Archives for: "Анализа на јавни политики"
Ное/2019

VNR në hije raport për vlerësimin e ndikimit mbi ligjin për procedurën e përgjithshme administrative (2015)

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

Ное/2019

ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент / Транспарентност

Фев/2018

Анализа: Уставниот суд изгубен во судските реформи

Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

Фев/2018

Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

Дек/2017

Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Дек/2017

Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2017

Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Анализа на јавни политики / Анализи / Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања