Публикации

Archives for: "Анализа на јавни политики"
Фев/2018

Анализа: Уставниот суд изгубен во судските реформи

Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

Фев/2018

Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

Дек/2017

Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Дек/2017

Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

Мар/2017

Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Анализа на јавни политики / Анализи / Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

Јан/2017

Документ за јавни политики: Ефективноста на европскиот модел на судска незаисност во Западниот Балкан

Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Јавна администрација / Публикација

Ное/2016

Берлински процес: Точка на кристализација на западниот Балкан

Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ / ЕУ интеграција / Публикација

Окт/2016

Анализа: Враќање на трансформативната моќ на Европската Унија на Западниот Балкан

Анализа на јавни политики / Анализи / ЕУ / Област / Публикација / Регион

Мар/2013

Анализа на финансиски извештаи за првите 10 дена од кампањата

Анализа на јавни политики / Анализи / Избори / Област / Публикација