Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Анализа на јавни политики /Јавна администрација

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

Share