Video: Parlamentet për të rinjtë: Programi i Institutit Parlamentar “Kam qëndrim”

Video: Parlamentet për të rinjtë: Programi i Institutit Parlamentar “Kam qëndrim”

Видео /Парламент

Video: Parlamentet për të rinjtë: Programi i Institutit Parlamentar “Kam qëndrim”

Video: Parlamentet për të rinjtë: Programi i Institutit Parlamentar “Kam qëndrim”

Share