Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент

Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

Share