Të ngatërruar në rrugë pa krye: besimi mashtërues në kapitalin korroziv kinez për ndërtimin e autostradave të Maqedonisë së Veriut

Të ngatërruar në rrugë pa krye: besimi mashtërues në kapitalin korroziv kinez për ndërtimin e autostradave të Maqedonisë së Veriut

Анализа на јавни политики /Антикорупција /Бизнис и економија /Добро владеење /Економија /ЕУ /ЕУ интеграција /Транспарентност

Të ngatërruar në rrugë pa krye: besimi mashtërues në kapitalin korroziv kinez për ndërtimin e autostradave të Maqedonisë së Veriut

Të ngatërruar në rrugë pa krye: besimi mashtërues në kapitalin korroziv kinez për ndërtimin e autostradave të Maqedonisë së Veriut

Share