Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент /Публикација

Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

Share