Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

Добро владеење /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент

Аnketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit

Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

Share