Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Добро владеење /Јавна администрација /Мемо за јавна политика /Транспарентност

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

Share