Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

Анализи /Извештај од набљудување /Медиуми и комуникации /Парламент

Kuvend

Para jush është raporti i katërt për raportimit mediatik për Kuvendin që ka të bëjë me periudhën tremujore prej 1 gushtit deri më 31 tetor të vitit 2016.

Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

Share