Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

Share