Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

Share